Er du medlem af en klub eller forening i Hvidovre?

Er du medlem af en klub eller forening i Hvidovre?

Hvidovre C vil gerne støtte jer og andre lokale klubber og foreninger i Hvidovre.
Den 1. september lancerer Hvidovre C en ny app, og hver måned resten af året udvælger vi tre klubber, som vores besøgende kunder i centret kan stemme på gennem centrets nye app – og som dermed dyster om hver deres andel af 20.000 kroner.

Det er ganske simpelt:
Hvert besøg i centret giver 10 points i app’en, som kunden kan donere videre til en af de tre udvalgte klubber. 
De 20.000 kroner fordeles hver måned i samme forhold som pointene. Så jo flere points jeres klub får, desto større andel af støttepengene.

Sådan deltager I:
Som klub eller forening i Hvidovre kan I sende en ansøgning til marketingchef Anne Meedom på mail anm@deas.dk.

Ansøgningen skal indeholde følgende:

  • Kort beskrivelse af foreningen/klubben, inklusive antal medlemmer
  • Hvad skal klubben/foreningen bruge pengene til?
  • Kontaktperson og adresse, og medsend evt. et logo.

I behøver blot at ansøge én gang. Kommer I ikke med i første omgang, går I videre til udvælgelsen de kommende måneder.

Sådan kan Hvidovre C’s kunder stemme på jer:
Fra den 1. september kan Hvidovre C’s gratis app downloades i App Store eller Google Play Store.
Hvert besøg Hvidovre C, giver 10 points i app’en, som kan bruges til at stemme på en lokal klub. Det er muligt at stemme én gang om dagen.